Start en samtale

Login/logud BLF Knap

Med en BLF status knap, kan du logge ind og ud af en kø-gruppe, med et enkelt klik på knappen. Knappen vil automatisk lyse når du er logget ind, og være slukket når du er logget ud.


Definer selv om det skal gælde for alle brugerens grupper, eller kun en specifik kø-gruppe.Sådan opsættes en Kø-gruppe BLF knap


Under "Flere Indstillinger" -> "Flows & Variabler" skal der oprettes et nyt Flow.

Angiv et navn og nummer for dit opkalds-flow. nummeret skal indeholde endelsen [EXT] - som et værdien for den bruger der skal ses status på.

 For Destinationen for dette flow indsættes hvad der skal ske, når flowet udføres.

Eksempel på Flow for at sætte brugeren på Pause/aktiv for gruppen "Salg".


Monitor type: Sættes til 'Queue pause status (INUSE means paused)'.
Kø Gruppe: Vælg hvilke kø gruppe der skal styres.
Extension to monitor: Sættes til 'Any [EXT]'.
Indsæt BLF knappen

Indsæt en BLF knap på din IP telefon, og brug her nummeret på dit opkaldsflow + lokal nr. som skal monitoreres samt dit extension-brugernavn.
Hedder dit opkalds flow 860[EXT], brugeren har lokal nr. 200, og din PBX kode 123456  vil den samlede BLF være 860200-123456.

Eksempel på BLF knap på en SNOM telefon.
Indsæt BLF knappen via autoprovisionering
Gå til Telefon Provisionering -> Knapper Layout


Type: Vælg 'BLF'
Parameter: Opkalds flow + lokal nr. + PBX kode.
Label: Valgfri.


Når pause-funktionen er aktiv vil BLF-knappen lyse.
Når pause-funktionen er deaktiveret vil BLF-knappen ikke lyse.

Vælg filer eller træk og slip filer
Nyttig?
Ja
Nej
  1. Rolf Warming

  2. Opslået
  3. Opdateret

Kommentarer