Start en samtale

Manuel tidsstyring

Indstil en tidsstyring manuelt og få selv kontrol over hvornår tidsstyringen skal slås til og fra. Tidsstyringen kan "skiftes" fra alle telefoner som er en del af telefonsystemet.

Åben/lukke knappen kan også laves som en BLF knap, og vises på IP telefonerne.


For at opsætte en manuel tidsstyring, skal der opsættes en række funktioner, som er vist her nedenfor.


Først skal der oprettes en Brugerdefineret Destination, som indeholder et "extension nummer" dette nummer kan bruges som lokal nr, til at slå funktionen til og fra. I nedenstående eksempel er der benyttet Ext.nr. 9000, dog er dette valgfrit.

Gå til Indstillinger -> Brugerdefineret Destinationer

Type: Tænd/sluk Extension status
Navn: Flow 9000
Extension: 9000

Type: Set Variable
Navn: 9000 til dag
Variable Navn: nightday
Variable Value: 1


Type: Set Variable
Navn: 9000 Til Nat
Variable Navn: nightday
Variable Value: 2


Opret et flow som skifter "status" for din BLF knap. 

Gå til Indstillinger -> Flere Indstillinger -> Flows & Variabler

Navn: Valgfrit.
Nummer: 9000.
Beskrivelse: Valgfrit.
Destination: Tænd/sluk Extension status Flow 9000 -> Afspil Beep -> Afbryd Opkald

Variable Navn: nightday
Værdi for ikke-tilgængelig: 0
Værdi for ikke i brug: 1
Værdi for i brug: 2
Værdi for Ringer: 3


Opret en Variable tidsstyring  og indsæt dine Destinationer for opkald indenfor samt udenfor åbningstiden.

Gå til Indstillinger -> Tidsstyringer

Navn: Åbent / Lukket
Type: Variable value
Variable: nightday
Value: 1
Destination indenfor tidsinterval: Vælg hvor opkaldet skal viderestilles i åbningstiden.
Destination udenfor tidsinterval: Vælg hvor opkaldet skal viderestilles udenfor åbningstiden.


Indsæt BLF knappen
Indsæt en BLF knap på din IP telefon, og brug her nummeret på dit opkaldsflow samt dit extension-brugernavn. Hedder dit opkalds flow 9000 og din PBX kode er 123456 - vil den samlede BLF være 9000-123456.

Eksempel på BLF knap på en SNOM telefon.


Indsæt BLF knappen via autoprovisionering
Gå til Telefon Provisionering -> Knapper Layout
  Type: Vælg 'BLF'
  Parameter: Opkalds flow + PBX kode.
  Label: Valgfri.


Når tidsstyringen er lukket vil BLF-knappen lyse.
Når tidsstyringen er åbent vil BLF-knappen ikke lyse.

Vælg filer eller træk og slip filer
Nyttig?
Ja
Nej
  1. Mathias Hansen

  2. Opslået
  3. Opdateret

Kommentarer